Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

12:34
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viasmalldoll smalldoll

February 24 2017

19:05
Czasami nadmierna wyobraźnia staje się prawdziwym przekleństwem.
— Dean Koontz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasgrialux3 sgrialux3

February 19 2017

12:03
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viamadadream madadream

February 18 2017

16:08
Szczęśliwy dom - reszta jest nie ważna..  
— Sezon na miłość (serial)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaanakarenina anakarenina
13:20
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove- Marcelina ft. Piotr Rogucki
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viamadadream madadream

February 17 2017

13:34

“ Jesteś moim pierwszym... moim pierwszym wszystkim. ”
Reposted fromalexandra93 alexandra93 viamadadream madadream
12:08
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viamadadream madadream

February 16 2017

21:22
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...

February 15 2017

14:44
Nadzieja może doprowadzić do tych wszystkich, bezsensownych, nierealistycznych scenariuszy.
— Pamiętniki Wampirów
Reposted fromresort resort viajulliett julliett

February 14 2017

15:22
Zupo jak dobrze, że jesteś nie rób tego więcej.
Reposted frommajenki majenki viamadadream madadream

February 13 2017

21:00
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotenough notenough
20:54
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viacakees cakees

July 10 2015

19:20
Kobieta poniża siebie sama, kiedy porównuje się z inną kobietą.
— Dlaczego mężczyźni kochają zołzy.
Reposted bytobuildahomeparafinazoijustminebelieve17traampekyeahlow
13:35
2452 ceec
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
13:34
2205 899a
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream

July 09 2015

16:14
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viaanakarenina anakarenina

July 03 2015

10:41
6871 30ae
Reposted frompesy pesy viamieszu mieszu

July 01 2015

18:16
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat

June 30 2015

20:18
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viagwiazdeczka gwiazdeczka
19:32
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina viadobrebopolskie dobrebopolskie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl